Tvarkybos darbų projektų rengimas


Įmonės nekilnojamojo kultūros paveldo specialistai atlieka nekilnojamojo kultūros paveldo  objektų architektūros natūrinius tyrimus ir rengia tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus.